Naša škola pilotov poskytuje vzdelávanie na úrovní PPL a PPLH ale aj rozšírených znalosti podľa záujmu uchádzačov. Forma kurzov je maximálne prispôsobená časovým nárokom uchádzačov. O cenách a termínoch kurzov sa získate bližšie informácie u vedúceho úseku Gyula Gyöngyösi, číslo telefónu +36-20-536-1845.