Sme odborníkmi v boji proti hmyzu, najmä komárom, vykonávame potreby chemickými i biologickými prostriedkom s maximálnym denným výkonom 4000 hektárov. Poskytujeme i klasickú ochranu poľnohospodárskych a lesných porastov a vytvárame biologické rovnováhy poľnohospodárskej pôdy.

O cenách a rozlohách sa informujte u vedúceho odvetvia Gyula Gyöngyösi, číslo telefónu +36-20-536-1845.