Poskytujeme zmluvné prevádzkovanie takmer všetkých typov leteckých dopravných prostriedkov. Z lietadiel najmä Antonov 2, Cessna 100 Series +210, Gavron, Jak-12, Jak-52, Jak-18T, Morane 883, Piper PA-28, Sukhoi 26, Sukhoi 29, Sukhoi 31, a z helikoptér najmä Alouette 2, Enstrom 28-280, MI 34.

Prevádzkujeme letecké dopravné prostriedky v zahraničnej držbe podľa maďarských predpisov. V takomto prípade sa obráťte na pána Béla Kóbori na telefónne číslo +36-20-9807-899.